bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki naboru

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko samodzielnego referenta Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, ul. Tysiąclecia 84a wybrano
panią Monikę Lubojańską z Rudy Śląskiej.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Lubojańska spełniła wszystkie wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta.
Posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, jest niekarana, staż pracy zawodowej – minimum 5 lat, udokumentowała znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy dot. zamówień publicznych, ustawy
o rachunkowości, ma aktualną wiedza w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz podstaw systemu HACCP, posiada umiejętność obsługi komputera i obsługi urządzeń biurowych. Jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku. Ma aktualne badania lekarskie i sanepidowskie. Posiada doświadczenie w pracy związane z w/w stanowiskiem i cechuje ją nieposzlakowana opinia.
Ponadto udokumentowała swoje doświadczenie w pracy na stanowisku intendenta oraz aktualne szkolenia związane z zasadami zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 12.07.2016
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 12.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 394