bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora lub wicedyrektora. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osób.
Dane podlegające ochronie:
• dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
• dane osobowe dzieci i ich rodziców,
• wynagrodzenie pracowników,
• orzeczenia, opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych,
• dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu przedszkoleOpublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 26.09.2014
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 706