bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora przyjmują podania, wnioski i pisma od interesantów.
Sprawy można załatwić korespondencyjnie kierując je na adres :
Miejskie Przedszkole Nr 34
ul. Tysiąclecia 84a
40-871 Katowice

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Informacje nieudostępnione
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić to na piśmie.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u dyrektora.
Dane podlegające ochronie :
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu ,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców
- wynagrodzenie pracowników ,
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu

Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udziela dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora (poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do 15.00).Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 28.02.2013
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 28.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 065