bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie informacji

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH, ARCHIWACH w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Katowicach

W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt;
a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
• akta osobowe pracowników,
• ewidencja dzieci,
• wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
• aktów awansu zawodowego,
• rejestr zamówień publicznych,
• rejestr wydawanych zaświadczeń,
• rejestr skarg i wniosków,
• rejestr zarządzeń wewnętrznych,
• chorób zawodowych nauczycieli,
• ewidencja środków trwałych,
• ewidencja księgozbioru,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania,
• ewidencja wypadków wychowanków,
• archiwum przedszkolneOpublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 28.02.2013
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 28.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 034